ניסים אלוני, תל אביב – צביעה אומנותית

אדריכל בוקי צוקר