משכנות שאננים- SILICATO 102

אדריכל: יואב מסר אדריכלים
צלם: עמית גושר