מסעדת קיסו- קיר בטון דרוקטיבי

אדריכל: ירון טל
צלם: יואב גורין